Trenutno posjećujete web-mjesto Philips rasvjeta. Dostupna vam je lokalizirana verzija.

Obavijest o privatnosti

za kupce, potrošače i ostale poslovne subjekte


Datum zadnjeg ažuriranja:
lipanj 2017.

  UVOD

   

  Vaša je privatnost važna društvu Philips Lighting.

   

  Ovu Obavijest o privatnosti (u nastavku se navodi i kao “Obavijest”) izradili smo u jednostavnom i razumljivom obliku kako bismo vam pomogli razumjeti tko smo, koje osobne podatke o vama prikupljamo, zašto ih prikupljamo i što s njima radimo. Imajte na umu da osobni podaci (u ovoj obavijesti navedeni i kao “podaci” ili “vaši podaci”) znače bilo koju informaciju ili skup informacija iz kojih vas izravno ili neizravno možemo identificirati, posebno u pogledu identifikatora, npr. imena i prezimena, adrese e-pošte, broja telefona itd.

   

  S obzirom na to da je Philips Lighting međunarodna kompanija, ova Obavijest može biti zamijenjena ili nadopunjena kako bi se ispunili lokalni zahtjevi te također kako bi vam se pružile dodatne informacije o tome kako obrađujemo vaše podatke putem određenih proizvoda, usluga, sustava ili aplikacija društva Philips Lighting.

   

  Izrazito je važno da odvojite vrijeme kako biste u cijelosti pročitali ovu Obavijest.

  Ako niste suglasni s ovom obavijesti o privatnosti, nemojte nam staviti svoje podatke na raspolaganje.

  KADA SE PRIMJENUJE OVA OBAVIJEST O PRIVATNOSTI?

   

  U ovoj su Obavijesti sadržane informacije o tome kako prikupljamo i koristimo vaše podatke, npr.

  • kada posjećujete ili se koristite internetskim stranicama za potrošače i kupce, aplikacijama ili kanalima društvenih mreža;
  • kada kupujete i upotrebljavate naše proizvode, usluge, sustave ili aplikacije;
  • kada se prijavljujete na naše biltene;
  • kada nam stavljate na raspolaganje svoju robu ili pružate usluge;
  • kada kontaktirate s našom korisničkom podrškom;
  • kada sudjelujete na našim poslovnim događanjima;

  ili kada na drugi način komunicirate s nama u svojstvu potrošača, poslovnog kupca, partnera (pod)dobavljača, ugovornog izvršitelja ili neke druge osobe u poslovnom odnosu s nama.

  TKO JE DRUŠTVO PHILIPS LIGHTING?

   

  Kao društvo Philips Lighting, mi smo vodeća globalna organizacija na tržištu nespecijalizirane rasvjete s jedinstvenim konkurentskim položajem i priznatim stručnim znanjem na području razvoja, proizvodnje i primjene inovativnih rasvjetnih proizvoda, sustava i usluga.

   

  Kada se u ovoj Obavijesti navodi “mi,” “nas” ili “Društvo”, to se odnosi na voditelja zbirke vaših osobnih podataka u okviru ove Obavijesti, odnosno na podružnicu društva Philips Lighting s kojom ste imali, imate ili ćete imati poslovni odnos ili koja na drugi način odlučuje koji se vaši podaci prikupljaju i kako se upotrebljavaju, kao i na Philips Lighting B.V. (registracijski broj 17061150 - High Tech Campus 45, 5656 AE, Eindhoven, Nizozemska). Imajte na umu da podružnice društva Philips Lighting uključuju društva-kćeri nad kojima društvo Philips Lighting N.V. ima kontrolu, putem izravnog ili neizravnog vlasništva. Popis podružnica društva Philips Lighting možete dobiti tako da se obratite Službi za privatnost društva Philips Lighting (podatke za kontakt možete pronaći niže u odjeljku „Koje su vaše mogućnosti?“).

  KOJE VRSTE PODATAKA PRIKUPLJAMO O VAMA?

   

  Ovisno o tome tko ste (npr. kupac, potrošač, dobavljač, poslovni partner itd.) i kako komunicirate s nama (npr. putem interneta, izvanmrežno, putem telefona itd.) mi možemo obrađivati razne podatke o vama. Vaše podatke možemo prikupljati primjerice kada posjećujete ili upotrebljavate naše potrošačke internetske stranice ili internetske stranice usmjerene na kupca, aplikacije ili kanale društvenih mreža, kada kupujete ili upotrebljavate naše proizvode, usluge, sustave ili aplikacije, kada se prijavljujete na naše biltene, preuzimate ažuriranja softvera, kada nam prodajete vašu robu ili pružate usluge, kontaktirate s našom korisničkom podrškom, pridružujete se našim poslovnim događanjima, sudjelujete u našim natječajima, promocijama i anketama ili na drugi način komunicirate s nama.

   

  U nastavku je pregled kategorija podataka koje možemo prikupljati:

   

  Podaci koje nam dajete izravno 

  Kategorije podataka
  Primjeri vrsta podataka
  Podaci za osobnu identifikaciju
  Ime, prezime, titula, datum rođenja
  Podaci za kontakt
  E-pošta, broj telefona, adresa, zemlja
  Podaci za prijavu u korisnički račun
  Identifikacijski podaci za prijavu, lozinka ili ostali sigurnosni kodovi
  Slike i/ili videozapisi na osnovu kojih možete biti identificirani
  Slike učitane na korisničke račune društva Philips Lighting ili one koje su nam na drugi način stavljene na raspolaganje
  Financijski podaci
  Podaci o kreditnoj kartici, podaci o bankovnom računu
  Bilo koja druga informacija koju odlučite dobrovoljno podijeliti s društvom Philips Lighting ili njegovim podružnicama
  Povratne informacije, mišljenja, ocjene, komentari, učitane datoteke, interesi, informacije koje su nam stavljene na raspolaganje radi našeg postupka dubinske analize (due diligence)

  Konačno, ako posjetite naše prostorije, zbog sigurnosnih razloga možemo također bilježiti vaše podatke putem video ili drugog elektroničkog, digitalnog ili bežičnog sustava ili uređaja za nadzor (npr. CCTV).

   

  Podaci koje prikupljamo automatski

   

  Kada posjećujete ili upotrebljavate naše internetske stranice ili aplikacije, kada se prijavljujete na naše biltene ili na neki drugi način komunicirate s nama putem naših digitalnih kanala, osim informacija koje nam izravno stavljate na raspolaganje, mi možemo prikupljati informacije koje nam šalje vaše računalo, mobilni telefon ili neki drugi pristupni uređaj. Primjerice možemo prikupljati:

  Kategorije podataka
  Primjeri vrste podataka
  Informacije o uređaju
  Model hardvera, IMEI broj ili neki drugi jedinstveni identifikator uređaja, MAC adresa, IP adresa, inačica operativnog sustava te postavke uređaja kojim se koristite za pristup uslugama
  Informacije zapisa
  Vrijeme i trajanje vaše uporabe našeg digitalnog kanala ili proizvoda
  Informacije o lokaciji
  Vaša trenutačna lokacija (određena na temelju IP adrese ili drugih tehnologija temeljenih na lokaciji) koja se može prikupljati kada omogućite proizvode ili značajke koje bilježe lokaciju, npr. putem naših aplikacija
  Ostale informacije o vašoj uporabi naših digitalnih kanala ili proizvoda
  Aplikacije kojima se koristite ili internetske stranice koje posjećujete, poveznice koje otvarate unutar naše reklamne e-pošte, podaci senzora pokreta

  Podaci koje možemo prikupljati iz drugih izvora

   

  U mjeri koja je dopuštena primjenjivim zakonom, osim naših internetskih stranica, aplikacija i drugih digitalnih kanala, informacije o vama možemo također dobiti iz drugih izvora, kao što su javne baze podataka, zajednički marketinški partneri, platforme društvenih mreža i ostale treće strane. Na primjer, ovisno o vašim postavkama društvenih mreža, ako odaberete povezivanje vašeg korisničkog računa društvene mreže s vašim Philips Lighting korisničkim računom, određeni podaci iz vašeg korisničkog računa društvene mreže podijelit će se s nama, što može uključivati podatke koji su dio vašeg profila.

  KAKO UPOTREBLJAVAMO VAŠE PODATKE?

   

  Vaše podatke možemo upotrebljavati zbog raznih legitimnih razloga i u poslovne svrhe.

  U nastavku se nalazi pregled svrha u koje možemo obrađivati vaše podatke:

  Svrhe
  Primjeri
  Procjena i (ponovna) analiza (potencijalnih) kupaca, dobavljača i/ili poslovnih partnera
  Provođenje dubinske analize (due diligence)
  Zaključenje i provođenje ugovora
  Prodaja, naplata, isporuka proizvoda ili usluga, registriranje na aplikacije za mobilne telefone ili internetske stranice, jamstvo, komunikacije u vezi usluga, upravljanje korisničkih računom
  Pružanje podrške (na vaš zahtjev)
  Pružanje usluga putem komunikacijskih kanala kao što je korisnička podrška ili podrška centra za kontakt
  Izravni marketing
  Promoviranje kontakta s potrošačima i/ili poslovnim kupcima (samo u određenim zemljama), marketing putem e-pošte, istraživanja tržišta, individualno prilagođavanje predstavljanjem proizvoda i ponuda izrađenih po mjeri za vas (npr. na našim stranicama, aplikacijama ili putem drugih sredstava komunikacije)
  Sigurnost i zaštita naših interesa/imovine
  Primjena i održavanje tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera, provođenje unutarnjih revizija i istraga, izrada procjena radi utvrđivanja sukoba interesa
  Usklađenost sa zakonskim obvezama
  Otkrivanje podataka vladinim institucijama i nadzornim organima, kao što je to primjenjivo u svim zemljama u kojima poslujemo, primjerice porezni odbici i odbici za nacionalno osiguranje, obveze čuvanja zapisa i izvješćivanja, provođenje revizija radi utvrđivanja usklađenosti sa zakonskim obvezama i internim pravilima, usklađenost s državnim inspekcijama i ostalim zahtjevima državnih ili drugih javnih službi, odgovaranje na pravne postupke kao što su sudski pozivi, provođenje zakonskih prava i pravnih lijekova te upravljanje bilo kakvim internim prigovorima ili tražbinama
  Obrana od pravnih zahtjeva
  Utvrđivanje, provođenje i obrana od pravnih zahtjeva kojima podliježemo ili možemo podlijegati
  Ako od vas zatražimo da nam stavite na raspolaganje svoje podatke, a vi to ne želite, u nekim slučajevima nećemo vam moći staviti na raspolaganje sve značajke naših proizvoda, usluga, sustava ili aplikacija. Također vam nećemo moći odgovoriti na zahtjeve koje biste mogli imati.

  KAKO UPOTREBLJAVAMO VAŠE PODATKE ZA MARKETING?

   

  Philips Lighting B.V. i ostale relevantne podružnice društva Philips Lighting mogu vam redovito slati promotivne obavijesti o njihovim proizvodima, uslugama, događanjima i promotivnim ponudama.

   

  Takve promotivne obavijesti mogu sadržavati brend „PHILIPS” i mogu vam biti poslane putem različitih kanala kao što su: e-pošta, telefon, SMS poruke, poštanske isporuke, društvene mreže trećih strana.

   

  Kako bismo vam omogućili najbolju individualno prilagođenu uslugu, ponekad te obavijesti mogu biti izrađene u skladu s vašim preferencijama (na primjer, u skladu s onim što ste nam javili, što smo saznali na temelju vašeg posjeta internetskoj stranici ili na temelju poveznica koje otvarate u porukama e-pošte).

   

  Ako se to zahtijeva mjerodavnim zakonom, prije početka gore navedenih aktivnosti zatražit ćemo vašu suglasnost. Osim toga, dat ćemo vam mogućnost da povučete svoju suglasnost (odjavite se s popisa primatelja e-pošte) u bilo koje vrijeme.

   

  To konkretno znači da se uvijek možete odjaviti s popisa primatelja marketinške e-pošte tako da slijedite upute za odjavu s popisa primatelja koje se nalaze u svakoj poruci e-pošte. Ako se prijavite na korisnički račun društva Philips Lighting, u relevantnom odjeljku unutar naše aplikacije ili na našoj internetskoj stranici  dobit ćete mogućnost promjene svojih postavki dobivanja obavijesti. Uvijek nam se možete obratiti (podaci za kontakt nalaze se u donjem odjeljku „Koje su vaše mogućnosti?”) ako se želite odjaviti s popisa primatelja marketinških poruka.

   

  Imajte na umu da čak i ako se odjavite s popisa primatelja marketinških poruka, i dalje ćete možda dobivati administrativne poruke od nas, kao što su tehnička ažuriranja naših proizvoda, potvrde narudžbi, obavijesti o aktivnostima vašeg korisničkog računa te ostale važne obavijesti.

  NA KOJOJ PRAVNOJ OSNOVI UPOTREBLJAVAMO VAŠE PODATKE?

   

  Kako bismo mogli obraditi vaše podatke, možemo se osloniti na različite pravne osnove, uključujući:

  • vašu suglasnost (samo ako je zatražena ili dopuštena na temelju zakona). Ako se pozivamo na vašu suglasnost kao pravnu osnovu za obradu vaših podataka, vi u bilo koje vrijeme možete povući suglasnost;
  • nužnost uspostavljanja ugovornog odnosa s vama i izvršavanja naših obveza na temelju ugovora;
  • nužnost postupanja u skladu sa zakonskim obvezama te utvrđivanja i provedbe pravnih zahtjeva ili obrane od tuđih pravnih zahtjeva;
  • nužnost ostvarivanja naših legitimnih interesa, uključujući:

  o    osiguravanje sigurnosti naših mreža i informacija;

  o    upravljanje i općenito izvršavanje posla unutar Društva; i

  o    sprječavanje ili istraživanje potencijalnih ili stvarnih povreda zakona, povreda ugovora za poslovne kupce ili nepoštivanje Općih načela poslovanja društva Philips Lighting ili drugih pravila društva Philips Lighting;

  • nužnost odgovaranja na vaše zahtjeve;
  • nužnost zaštite vitalnih interesa bilo koje osobe;
  • bilo koju drugu pravnu osnovu koja je na bilo koji drugi način dopuštena lokalnim zakonima.

  KADA DIJELIMO VAŠE PODATKE?

   

  Vaši podaci ne dijele se, osim u ovdje opisanim ograničenim slučajevima.

  Ako je to potrebno za ispunjenje svrha opisanih u ovoj Obavijesti, vaše podatke možemo otkrivati sljedećim subjektima:

  • Podružnicama društva Philips Lighting: zbog globalne prirode našeg poslovanja, vaši podaci mogu biti dijeljeni s određenim podružnicama društva Philips Lighting. Pristup vašim podacima unutar društva Philips Lighting omogućit će se samo onima koji im moraju pristupati;
  • Pružateljima usluga: kao i mnoga druga poduzeća, provođenje određenih aktivnosti obrade podataka možemo ustupiti provjerenim trećim pružateljima usluga kako bi izvršili funkcije i pružili nam usluge kao što su, primjerice, pružatelji ICT usluga, pružatelji usluga savjetovanja, pružatelji usluga dostave;
  • Poslovnim partnerima: vaše podatke možemo dijeliti s provjerenim poslovnim partnerima kako bi vam oni mogli pružati željene usluge;
  • Državnim i vladinim tijelima: ako je to zakonska obveza ili je potrebno za zaštitu naših prava, vaše podatke možemo dostaviti regulatornim organima ili tijelima koja imaju nadležnost nad društvom Philips Lighting.
  • Profesionalnim savjetnicima i ostalima: vaše podatke možemo dijeliti s  drugim stranama, koje uključuju profesionalne savjetnike kao što su banke, osiguravajuća društva, revizori, odvjetnici, računovođe, drugi profesionalni savjetnici
  • Ostalim stranama u vezi s korporativnim transakcijama: vaše o podatke također povremeno možemo dijeliti tijekom korporativnih transakcija, primjerice tijekom prodaje poduzeća ili dijela poduzeća drugom društvu ili prilikom bilo kakve reorganizacije, pripajanja, zajedničkog pothvata ili drugog raspolaganja našim poslovanjem, našom imovinom ili našim dionicama (uključujući postupke u vezi sa stečajem ili sličnim postupcima). 

  KADA PRENOSIMO VAŠE PODATKE U INOZEMSTVO?

   

  Zbog globalne prirode našeg poslovanja, podaci koje nam stavljate na raspolaganje mogu biti preneseni na podružnice društva Philips Lighting ili provjerene treće strane iz mnogih zemalja diljem svijeta ili pak tim osobama može biti omogućen pristup vašim podacima. Kao rezultat toga, vaši se podaci mogu obrađivati izvan zemlje u kojoj živite, ako je to potrebno za ispunjenje svrha opisanih u ovoj Obavijesti.

  Ako se nalazite u zemlji članici Europskoga gospodarskog prostora, vaše podatke možemo prenositi u zemlje koje se nalaze izvan Europskoga gospodarskog prostora. Europska komisija smatra da neke od tih zemalja pružaju odgovarajući stupanj zaštite. Ako se radi o prijenosima iz Europskoga gospodarskog prostora u druge zemlje za koje Europska komisija ne smatra da pružaju odgovarajući stupanj zaštite, provest ćemo odgovarajuće mjere za zaštitu vaših podataka, kao što su organizacijske i pravne mjere (npr. obvezujuća korporativna pravila i standardne ugovorne odredbe koje je odobrila Europska komisija). Primjerak tih mjera možete dobiti ako se obratite službi za privatnost društva Philips Lighting (podaci za kontakt nalaze se niže u tekstu u poglavlju “Koje su vaše mogućnosti?”).

  KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE?

   

  Vaše podatke čuvamo u razdoblju koje je potrebno za ispunjenje svrha za koje su prikupljeni (za detalje o tim svrhama pogledajte gornji odjeljak “Kako upotrebljavamo vaše podatke?”). Imajte na umu da je u određenim slučajevima potrebno ili pak zakonom dopušteno dulje razdoblje čuvanja. Kriteriji za određivanje razdoblja čuvanja uključuju:

  • Koliko dugo su podaci potrebni za prodaju naših proizvoda ili pružanje naših usluga ili za potrebe našeg poslovanja?
  • Imate li račun kod nas? U tom slučaju mi čuvamo vaše podatke dokle god je vaš račun aktivan ili koliko je potrebno kako bismo vam pružali usluge.
  • Podliježemo li zakonskoj, ugovornoj ili sličnoj obvezi čuvanja vaših podataka? Primjeri mogu uključivati zakone o obveznom čuvanju podataka u relevantnim pravnim sustavima, vladine uredbe o čuvanju podataka koji su relevantni za istragu ili podataka koji se moraju čuvati u svrhu sudskog spora. 

  KAKO OSIGURAVAMO VAŠE PODATKE?

   

  Za zaštitu vaših podataka, poduzet ćemo odgovarajuće mjere koje su u skladu s primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti i sigurnosti podataka, uključujući zahtijevanje od naših pružatelja usluga da se koriste odgovarajućim mjerama za zaštitu povjerljivosti i sigurnosti vaših podataka. U ovisnosti o situaciji, troškovima provedbe i prirodi podataka koje je potrebno zaštititi, primjenjujemo tehničke i organizacijske mjere za sprečavanje rizika kao što su uništenje, gubitak, izmjena, neovlašteno objavljivanje ili pristup vašim podacima.

  KOJE SU VAŠE OBVEZE?

   

  Htjeli bismo vas podsjetiti da ste obvezni osigurati da su podaci koje nam stavljate na raspolaganje točni, cjeloviti i ažurirani, prema vašim najboljim saznanjima. Nadalje, ako s nama dijelite podatke drugih osoba, dužni ste prikupljati takve podatke u skladu s lokalnim zakonima. Na primjer, osobe čije nam podatke stavljate na raspolaganje trebate obavijestiti o sadržaju ove Obavijesti i ishoditi njihovu suglasnost.

  KOJE SU VAŠE MOGUĆNOSTI?

   

  Naša je namjera omogućiti vam pristup vašim podacima. Svoje podatke obično možete autonomno kontrolirati (npr. prijavom u svoj račun) te ih ažurirati, mijenjati ili, ako je zakonski moguće, obrisati. U tom slučaju, željeli bismo vas potaknuti da preuzmete kontrolu nad svojim podacima.

   

  Uvijek se možete obratiti našoj Službi za privatnost ako želite:

  • pregledati, izmijeniti ili izbrisati podatke koje ste nam dostavili (pod uvjetom da društvo Philips Lighting nije na drugi način ovlašteno ili dužno čuvati te podatke),
  • usprotiviti se određenim postupcima obrade podataka, npr. odjaviti se s popisa primatelja marketinških poruka;
  • dobiti primjerak svojih podataka (u uobičajenom strojno čitljivom formatu, u mjeri koja je predviđena primjenjivim zakonom);
  • postaviti nam bilo koje drugo pitanje u vezi zaštite podataka u društvu Philips Lighting

   

  Podaci za kontakt naše Službe za privatnost su:

  • poštanska adresa: Philips Lighting - Attn: Privacy Office – Herikerbergweg, 102 (1101) - CM Amsterdam Zuid Oost, Nizozemska; ili
  • putem interneta: Služba za privatnost društva Philips Lighting, odjeljak „Zahtjev za privatnost“.

  KAKO UPOTREBLJAVAMO KOLAČIĆE I DRUGE TEHNOLOGIJE PRAĆENJA?

   

  Za više informacija o tome kako upotrebljavamo kolačiće i druge tehnologije praćenja, pročitajte našu Obavijest o kolačićima (koja se nalazi na internetskoj stranici Službe za privatnost društva Philips Lighting, pogledajte odjeljak „Pravne informacije“).

  PRIKUPLJAMO LI PODATKE OD DJECE?

   

  Podatke djece mlađe od 16 godina ne prikupljamo namjerno.

  • Posebna napomena za djecu mlađu od 16 godina: ako ste mlađi od 16 godina, savjetujemo vam da porazgovarate s roditeljem ili starateljem i dobijete njihovu
  • Posebna napomena za roditelje djece mlađe od 16 godina: preporučujemo vam da provjerite i nadzirete kako vaša djeca upotrebljavaju naše proizvode, sustave, usluge, aplikacije (uključujući internetske stranice i druge digitalne kanale) kako biste osigurali da vaše dijete ne dijeli s nama svoje osobne podatke ako nije prethodno zatražilo vašu suglasnost.

  KADA ĆE SE OVA OBAVIJEST O PRIVATNOSTI AŽURIRATI?

   

  S vremena na vrijeme može doći do izmjena ove obavijesti o privatnosti.

  Najnovija inačica ove obavijesti regulira našu upotrebu vaših podataka i nalazi se na internetskoj stranici Službe za privatnost društva Philips Lighting, pogledajte odjeljak “Pravne informacije”.